• et
  • ru

Privaatsus ja küpsised

Kui kasutate KiirlaenRaha veebilehte, kogume teie kohta teavet, mis hõlmab piletite ostmisel, uudiskirja tellimisel või teabepäringu esitamisel sisestatud andmeid.

Kõiki isikuandmeid, mille te KiirlaenRaha veebilehe kaudu esitate, käsitletakse suurima ettevaatlikkuse ja tähelepanuga. KiirlaenRaha kasutab isikuandmeid oma kohustuste täitmiseks broneeringute ja maksete töötlemisel ja haldamisel ning piletite väljastamisel.

Sellest lähtuvalt kasutatakse teie andmeid niisugustel eesmärkidel nagu raamatupidamine, arvete väljastamine ja auditeerimine, piletite väljastamine, krediit- või teiste maksekaartide kontrollimine, immigratsiooni- ja tollikontroll, turvalisuse tagamine, haldus- ja juriidilised eesmärgid, püsireisija programmide haldamine, süsteemide katsetamine, hooldamine ja arendamine ning kliendisuhted.

Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Nimetatud eesmärkide ja teie valitud reisiplaaniga seoses võib KiirlaenRahal olla vaja avaldada ja anda teie isikuandmeid üle KiirlaenRaha kontserni teistele ettevõtetele, lennufirmadele ja muudele ettevõtetele, kes on seotud teile reisi- ja muude teenuste osutamisega, meie partnerlennufirmadele ja teistele koostööpartneritele, meie heaks töötavatele andmetöötlusettevõtetele, reisifirmadele, valitsus- ja järelevalveorganitele, krediitkaardiettevõtetele jne. Sellega võib kaasneda teie isikuandmete edastamine Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Otseturundus

Et teha eripakkumisi ja osutada teenuseid, mis meie arvates võiksid teile huvi pakkuda, võib KiirlaenRaha kasutada teie isikuandmeid turunduseesmärkidel ja teabeedastuseks. Teil on võimalik igal ajal turundusteabe saamisest loobuda.

KiirlaenRaha ei luba kolmandatel isikutel teie isikuandmeid turunduseesmärkidel ja teabe edastamiseks kasutada.

Võrgujälitus

KiirlaenRaha kasutab kliendi liikluse jälgimiseks ja oma äritegevuse arendamiseks jälitustarkvara.

Küpsised

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis saadetakse veebiserverist (nt aadressilt www.KiirlaenRaha.com) teie brauserisse iga kord, kui te veebilehte külastate. Need kas salvestatakse või lükatakse tagasi, olenevalt teie brauseri seadistusest.

Salvestatud küpsised võimaldavad serveritel teie arvuti ära tunda. See tähendab, et kui külastate veebilehte korduvalt ja kasutate salasõnaga kaitstud lehekülgi, ei pea te samade andmete korduva sisestamisega vaeva nägema.

Lühidalt öeldes on tänu küpsistele lihtsam lehitseda veebilehti, kus on vaja andmeid käsitsi sisestada.

Me kasutame küpsiseid oma veebilehe kujundamiseks ja kasutaja mugavuse suurendamiseks. Küpsised aitavad meil kasutajate eelistusi paremini mõista.

Palun võtke teadmiseks, et parima kasutuskogemuse ja veebilehe täieliku toimivuse huvides on küpsiste lubamine soovitatav. Te saate soovi korral siiski küpsised oma brauseri seadistustes keelata.

Turvalisus

Tagame väga suure turvalisuse, et vältida teie isiku- ja makseandmete kaotust, väärkasutamist ja lubamatut kättesaamist. Andmete töötlemist ja edastamist teie brauseri ja meie serveri vahel turvatakse 128bitise turvasoklite kihi (SSL) abil.

Lingid välistele veebilehtedele

Palun võtke teadmiseks, et need eraelu puutumatuse põhimõtted kehtivad ainult KiirlaenRaha veebilehe kohta. Et meie veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, soovitame teil enne oma isikuandmete esitamist tutvuda nende veebilehtede privaatsuspõhimõtetega. KiirlaenRaha ei vastuta andmete jagamise eest, kui külastate teisi veebilehti.